Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat MURAT ve Başkan vekili Sayın Selçuk HONDU tarafından Trabzon'da Trabzon ve civar 6 ilin Kaymakam ve Belediye Başkanlarına Etik Liderlik Semineri verildi.
18 Nisan cumartesi günü Saat: 10.30- 12.30 arası KTÜ Sahil Tesislerinde gerçekleşen Konferansın açılış konuşmasını Trabzon Valisi Sayın A. Celil ÖZ yaptı.Katılımcılar: Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, İllerinin ;İlgili Vali Yardımcısı İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanlarından oluşan toplam 156 kişi;

Etik Liderlik Seminerin Amacı : Etik Kültürünü tüm Kamuda yerleştirmek ve kamu görevlilerine etik davranış ilkelerini benimsetmek, görevleri 5176 sayılı kanunla kendisine verilmiş olanKamu Görevlileri Etik Kurulu,bu konferanslarla illerde üst düzey yöneticilerin etik konusunu kendi kurumlarına yerleştirmeleri veliderlik etmeleri hususlarında bilgilendirilmelerini amaçlamaktadır.

Seminer Konuları :

Etik kavramı
Etiğin kamu yönetimindeki önemi
Etik Liderlik kapsamında, Etik Davranış İlkelerinden özellikle çıkar çatışmasından kaçınma, Kamu kaynaklarının kullanımı, dürüstlük,nezaket ve saygı ile Mobbing konularına vurgu yapılması,
Etik eğitimlerinin ve etik eğiticilerin yetiştirilmesinin kamuda etik kültürün yerleştirilmesine sağladığı katkılar,
Etik Komisyonların rolü ve önemi,