İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı işbirliği ile organize edilen Kadınlara Yönelik Cinsiyet ayrımcılığını Önlemeye Yönelik Taıex Çalıştayı 10-11 Eylül 2015 tarihlerinde Trabzon Novotel'de gerçekleştirildi.Çalıştay, Valiliğimizin ev sahipliğinde Müdürlüğümüzce organize edildi. 10-11 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen Çalıştayın açılış konuşmasını Trabzon Valisi Sayın A. Celil Öz yaptı.


Katılımcılar :

Trabzon Vali Yardımcısı Ayhan YAZGAN Avrupa Birliği Dış İlişkiler Daire Başkan Yardımcısı Ramazan KESKİN İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları Avrupa Birliği Dış İlişkler Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanları, Avrupa birliği delegosyan üyeleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları , Sivil Toplum Kuruluşlarından Çevre İllerden İlgili Kamu Kurumlarından toplam 110 kişi katıldı.

Yerel Yönetimlerde Kadına Bakış Çalıştayımızın Amaçları

Çalıştay ile yerel yönetimlerin kadınların pratik ve stratejik ihtiyaçlarına yönelik olarak yürüteceği uygulamaların ve sunacağı hizmetlerin kadınların özel alanda kendilerine yüklenen rollerle birlikte zorlaşan gündelik hayatlarına nasıl etki edebileceğinin araştırılmasına olanak sağlayacaktır. Faaliyetin Trabzon'da yapılmasının nedeni işgücünde çalışan kadın sayısının fazla olması ve ayrıca göçmen olarak gelen kadınların Trabzon'u geçiş noktası olarak kullanmasıdır. Ayrıca çalıştayın diğer bir amacı kadınların kent hayatıyla ve kentsel mekânla ilişkisinin irdelenmesi; bu ilişkiyi kesintiye uğratan, kadınların kentsel-kamusal alanda varlığını ve kente uyumunu engelleyen kentsel uygulamaların tespit edilmesi ve bu bağlamda yerel yönetimlerin kadın-erkek eşitliğini sağlayıcı hizmet ve çalışmalarının etkisinin değerlendirilmesidir. Böylelikle de yerel yöneticilerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırılacaktır. Aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi (Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence) ile devlet kurumları, ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler ile makamları, ulusal insan hakları kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğinin olması talep edilmektedir. Sözleşmeyi ilk imzalayan ülke olan Türkiye için bu konu önem arz etmektedir.

Kadın hakları ve kadının sorunlarına ilişkin olarak ulusal mevzuatta yapılan değişikliklerin yanı sıra uluslararası alanda da Türkiye önemli adımlar atmıştır. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Hakkında Sözleşme'ye (CEDAW) 1985 yılında taraf olan Türkiye, anılan sözleşmenin Ek Protokolünü de 8 Eylül 2000'de imzalamıştır. Bu tarihten itibaren ulusal mevzuatta da birçok değişiklik yapılmıştır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda Türkiye'de de birçok TAIEX çalıştayı/semineri yapılmıştır. Ancak, söz konusu ulusal mevzuatta yapılan değişikliklerin özellikle de yerel yönetimlerde yapılacak değişikliklerin kadın haklarına öncelik verilerek hazırlanması konusunda Türkiye'de icra edilen diğer çalıştaylardan farklı olacak, farkındalık yaratacak ve Avrupa Birliği sürecinde faydalı olacaktır.