Trabzon Defterdarlığının  yaptığı planlama çerçevesinde, dört ayrı grup halinde, 81 adet personele, 3 - 4 Mayıs 2018 tarihlerinde, Defterdarlığın Eğitim Salonunda; Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunun Etik Eğitici Sertifikasını haiz İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Mehmet Akbulut tarafından yarımşar günlük (üçer saatlik) eğitim verilmiştir.