AB tarafından finanse edilen, BM kalkınma programının teknik desteği ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce yürütülen 'İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi-II. Aşama' kapsamında, İlimiz ve İlçemiz Vakfıkebir'de oluşturulan Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulların faaliyetleri kapsamında, 4 Mart 2015 Çarşamba günü Trabzon Zorlu Grand Hotel'de trafik , yol güvenliği ve ev içi şiddet konularında Farkındalık Oluşturma Etkinliği ve Eğitim Programı düzenlendi.

 

Trabzon Valiliği'nin ev sahipliğinde yapılan Farkındalık Oluşturma Etkinliği ve Eğitim Programına, Vali Yardımcısı Sn. Şükrü KARA, Vakfıkebir Kaymakamı Sn Yıldıray MALĞAÇ, Proje Koordinatörü Sn Sevcan AKINCI, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı, Baro temsilcisi, Vakfıkebir İlçe Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu üyeleri, İl Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu üyelerinin yanı sıra, STK'lardan, kurum temsilcilerinden, uzmanlardan, oluşan yaklaşık 200 kişi katıldı.

Etkinlikte; Proje kapsamındaki Pilot İlçemiz Vakfıkebir'deki Yerel Önleme Güvenlik Planı'nın uygulanmasına ilişkin bilgiler ve Vakfıkebir'de ev içi şiddet ve trafik konusunda uygulanan anketlerden elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşıldı; ayrıca trafik ve yol güvenliği konusunda alınabilecek önlemler değerlendirildi; ev içi şiddet, aile bireylerinin hakları ve korunma yollarına yönelik sunumlar gerçekleştirildi.
 

PROJE HAKKINDA:

'İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi' T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Bakanlık, proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, analitik raporlar hazırlanması ile toplantılar ve seminerler düzenlenmesi konularında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndan (UNDP) teknik destek alıyor. Projenin finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanıyor ve proje uygulaması hem ulusal hem de yerel düzeyde İçişleri Bakanlığı tarafından takip ediliyor.

Projenin amaçları:

- Kişi hak ve özgürlüklerinin vatandaşlar tarafından kullanılmasını güvence altına almak, kolluk kuvvetlerinin yetkilerini hukuka uygun bir şekilde kullandıklarından emin olabilmek.

- Türkiye'deki kolluk hizmetlerini Avrupa Birliği (AB) normları ve standartları ile uyumlu hale getirmek.

- Şeffaf, katılımcı ve vatandaş odaklı bir sivil gözetim sistemi oluşturmak.

- Kolluk kuvvetleri ile sivil toplum kuruluşları arasında sivil gözetim kavramı üzerinde genel bir anlayış birliği oluşturmak.

- Sivil gözetimin yasal çerçevesini güçlendirmek.

- Kolluk kuvvetlerinin etkin denetiminin sağlanması için İçişleri Bakanlığı'nın kurumsal kapasitesini arttırmak.

 

Ayrıntılı bilgiyi http://www.sivilgozetim.org.tr/ internet sitesinden edinebilirsiniz.