'İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi-II. Aşama' kapsamında düzenlenen il konferansları serisinin beşincisi (İlimizde ikinci) 14 Ekim 2014 tarihinde Trabzon Zorlu Grand Hotel'de gerçekleşti.

Konferans; Valimiz Sayın A.Celil ÖZ, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Cemil Özgür ÖNEĞİ, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU, Vali Yardımcıları, tüm Kaymakamlar, tüm İlçe Emniyet Müdür ve Amirleri, Jandarma Komutanları, Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcisi, Vakfıkebir Belediye Başkanı, ilçelerdeki Muhtarlar Dernekleri Başkanları, Meslek Odaları temsilcileri, önde gelen sivil toplum kuruluşları, İl ve İlçe Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulu üyeleri ile birlikte İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcileri ve proje uzmanlarından oluşan 150 kişinin katılımıyla yapıldı.

'Trabzon İl Konferansı ve Suç Önleme Teknikleri Eğitimi' başlıklı programda, suç önleme teknikleri ve modelleri, teori ve uygulamalar temelinde katılımcılara anlatıldı ve proje kapsamında oluşturulan Yerel Önleme ve Güvenlik Kurulları faaliyetlerine ilişkin deneyimler paylaşıldı.

PROJE HAKKINDA:

'İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Geliştirilmesi Projesi' T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Bakanlık, proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, analitik raporlar hazırlanması ile toplantılar ve seminerler düzenlenmesi konularında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndan (UNDP) teknik destek alıyor. Projenin finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanıyor ve proje uygulaması hem ulusal hem de yerel düzeyde İçişleri Bakanlığı tarafından takip ediliyor.

Projenin amaçları:

  • Kişi hak ve özgürlüklerinin vatandaşlar tarafından kullanılmasını güvence altına almak, kolluk kuvvetlerinin yetkilerini hukuka uygun bir şekilde kullandıklarından emin olabilmek.
  • Türkiye'deki kolluk hizmetlerini Avrupa Birliği (AB) normları ve standartları ile uyumlu hale getirmek.
  • Şeffaf, katılımcı ve vatandaş odaklı bir sivil gözetim sistemi oluşturmak.
  • Kolluk kuvvetleri ile sivil toplum kuruluşları arasında sivil gözetim kavramı üzerinde genel bir anlayış birliği oluşturmak.
  • Sivil gözetimin yasal çerçevesini güçlendirmek.

Kolluk kuvvetlerinin etkin denetiminin sağlanması için İçişleri Bakanlığı'nın kurumsal kapasitesini arttırmak.