Sosyal içerikli proje önerileriniz için müdürlüğümüzle iletişime geçtiğinizde değerlendirmeye alınacaktır.